Stichting Perspectief

Logo NSGK-for-webOnlangs werd er door Stichting Perspectief een onafhankelijk kwaliteitsonderzoek uitgevoerd binnen de academie op verzoek van een van onze financiers, het NSGK.

De opdracht luidde als volgt:

Centraal staat de vraag hoe dit project voor de eerste groep studenten heeft bijgedragen aan hun leven,  met  name op het gebied van “kwaliteit  van ieders leven, ontwikkeling naar zelfstandigheid, empowerment en het innemen van een positie in hun omgeving.”

Citaten uit het onafhankelijk onderzoek door Stichting Perspectief 2014

“Duidelijk is dat de academie een belangrijke rol speelt in het leven van studenten. Studenten zijn trots op wat zij leren en hun nieuw verworven vaardigheden die zij direct kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Doordat mensen worden gezien in wie zij zijn, leren zij niet alleen zelfstandiger te zijn, maar ook eigen en persoonlijke initiatieven en talenten te ontplooien.”

“Als evaluatieteam viel ons op dat er in de lessen goed naar mensen geluisterd wordt, dat mensen in de gelegenheid worden gesteld hun eigen oplossingen te vinden en dat het vertrouwen er ook is dat zij die oplossingen vinden. Er is veel respect onderling.”

“Studenten weten vaak na drie jaar nog woordelijk wat de trainers hebben gezegd in een bepaalde situatie.  Zij maken hiervan nog veel gebruik in het dagelijks leven. Studenten zeggen  dat  zij,  in het  geval  zij  tegen  een  vergelijkbare  situatie  aanlopen  zoals  die  in  de training aan bod is gekomen, dat zij eigenlijk vanzelf denken aan wat de trainer in die situatie heeft gezegd. Zij voelen zich daar sterk door geholpen. Zodanig krijgt het geleerde een heel duidelijke vertaling ook in nieuwe situaties in het dagelijks leven. Studenten geven aan op deze manier nog steeds te leren.”

“Wij denken dat deze aanpak een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van de studenten als sterke persoonlijkheden. Misschien is er een manier om deze wijze van het voeren van gesprekken zichtbaar te maken voor een groter publiek. Dat zou zeker de moeite waard zijn, ook voor settingen binnen het regulier onderwijs.”


Citaten van studenten in het onderzoek van Stichting Perspectief 2014
“Ik heb veel geleerd. Ik kan  nu  zelfstandig  afrekenen  in  de  winkel,  of  bij  de  taxi  als  ik  ergens  heen  wil.’  Iemand anders: ‘Ik heb leren koken, wassen, strijken, bed opmaken.’ Of ‘Op mijn oude school lukte het leren niet  zo goed.  Maar op de academie  wel!’  ‘Ik heb  leren reizen met het openbaar vervoer. Dat gebruik ik nu elke dag als ik naar mijn werk ga.’
‘Ik vond het heel leuk op de academie!’ ‘Als ik weer ruzie heb, denk ik altijd aan wat (naam trainer) gezegd heeft.’ ‘Ik heb leren plannen en mijn eigen doelen leren behalen’.  
‘Ik heb geleerd mijn eigen administratie bij  te  houden’  ‘Ik  heb  geleerd  door  alles  een  keer  zelf  uit  te  proberen.  Ze  lieten  me  ook gewoon fouten maken. Daar leerde ik het meest van.’

De mening van ouders in het onderzoek van Stichting Perspectief 2014
 “Ouders noemen het ‘goed kijken naar studenten’, ‘het denken in mogelijkheden’ de‘ stapsgewijze aanpak’ en ‘het creatief zoeken naar manieren om mensen iets te leren opmaat van de student’ als grote succesfactoren van de academie boven het onderwijs dat studenten daarvoor hebben gevolgd. De ouders die we hebben gesproken zeggen dat zij zelf ook veel hebben geleerd van de academie. Hun zoon of dochter krijgt nu veel meer ruimte zelf initiatief te nemen en zelfstandig dingen uit te voeren.”

De mening van trainers in het onderzoek van Stichting Perspectief 2014
 “Het is niet alleen zo dat trainers zeggen dat zij zoeken naar wat de persoon drijft, waar studenten warm voor lopen en wat hun passies en talenten zijn, het is hen in deze gevallen ook gelukt goed bij de passies van studenten aan te sluiten. Vanuit daar worden studenten zelf genererend in hun leerproces. Trainers zien hun tijd aan de academie als een enorm verrijkende ervaring voor hun werk en leven. Trainers waren voorheen werkzaam in ondersteuning aan mensen thuis of op het werk, of in het onderwijs. Het idee dat je vertrouwen kunt leggen in mensen zelf, dat mensen zelf kunnen doen wat er nodig is, was voor veel trainers een nieuwe ervaring die zij in hun toekomstige werk altijd mee zullen nemen. “

"Ik durf nu overal zelf naartoe met de trein. Dat geeft me vrijheid. En ik voel me zelfverzekerder"