Academie voor Zelfstandigheid: anno 2009

Het is het recht van ieder mens om een leven lang te kunnen en mogen leren. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit die visie ontstond in 2009 de academie voor Zelfstandigheid. Ons doel? Dat mensen met een verstandelijke beperking zelfstandiger worden en meer regie over hun eigen leven krijgen. Thuis én op het werk.

Onderzoek en studie

De academie voor Zelfstandigheid is oorspronkelijk een initiatief van Bureau INVRA, d.o.b. foundation en stichting Epkis (emancipatie en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving). Om de levensvatbaarheid van de academie te onderzoeken, vond een haalbaarheidsstudie plaats. Ook onderzochten we het draagvlak voor de academie en voor de gekozen leermethode ‘Op Eigen Benen’. Deze methode stelt de kracht van mensen centraal en niet hun beperking. We bestudeerden literatuur en rapporten en hielden gesprekken met kleine en grote actoren in het veld van mensen met een verstandelijke beperking.

Behoefte aan praktijkgerichte opleidingen

Hieruit kwam naar voren dat er inderdaad behoefte is aan een praktijkgericht opleidingsinstituut dat uitgaat van de kracht van mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n instituut bleek te kunnen rekenen op een brede steun, zowel bij mensen met een verstandelijke beperking zelf (onze studenten) als bij vrijwillige en professionele begeleiders en instellingen. In 2009 gingen we van start.

De komende jaren

Sinds 2009 hebben we onze leermethode verder ontwikkeld en verrijkt met andere methoden en instrumenten. Op steeds meer plekken in Nederland wordt de werkmethode van de academie voor Zelfstandigheid toegepast. Op al deze plekken worden nieuwe ervaringen opgedaan, en nieuw lesmateriaal ontwikkeld.
Al die kennis en ervaringen delen en vermenigvuldigen we. En bouwen we steeds verder aan ons Kenniscentrum. Ook ontwikkelen we ‘centraal’ nieuw, passend materiaal en zorgen we dat de avZ-werkmethode blijft toegesneden op de meest recente ontwikkelingen. We draaien naast de locaties in de gehandicaptenzorg ook pilots in de Geestelijke Gezondheids Zorg in samenwerking met RIBW Go.
Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen met een leervraag kunnen profiteren van een zelfstandigheidstraject van de academie voor Zelfstandigheid.

"Ik durf nu overal zelf naartoe met de trein. Dat geeft me vrijheid. En ik voel me zelfverzekerder"