Financiers en partners

De academie voor Zelfstandigheid dankt haar bestaansrecht aan financiers en samenwerkingspartners. Vanaf de start in 2009 kreeg de academie financiële ondersteuning van d.o.b. foundation, NSGK voor het gehandicapte kind, Stichting Doen, SPZ, Provincie Gelderland, Provincie Limburg, de gemeente Almere en Fonds NutsOhra.

Koop een boek en steun de avZ
De academie is aangesloten bij http://www.youbedo.com . Met elk boek dat u daar koopt kunt u de avZ steunen! http://www.youbedo.com geeft namelijk 10 % van elk verkocht boek aan het goede doel....Eèn van die doelen is de stichting academie voor Zelfstandigheid! Steun ons. Dan draagt uw boek bij aan een leertraject voor volwassenen met een verstandelijke beperking!
(Vergeet u niet om ons als goed doel aan te vinken bij je bestelling?)

Samenwerkingspartners

Het past in de visie van de academie om zoveel mogelijk samen te werken met anderen. Doordat we de krachten bundelen, kunnen we nog meer mensen in de gelegenheid stellen hun mogelijkheden verder te ontwikkelen.

Belangrijke samenwerkingspartners tot nu toe:

  • ’s Heeren Loo Zorggroep
  • ROC Landstede
  • RIBW GO
  • Aveleijn
  • Bureau INVRA
  • Movisie
  • Vilans
  • Kalliope Consult
  • Het Raamwerk

ANBI

De academie voor Zelfstandigheid is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.
 
RSIN-nummer: 819361719
KvK-nummer:  09182197
Banknummer:  NL42 RABO 142 9522 73

Interesse?

Voelt u zich aangesproken door de visie en doelstellingen van de academie voor Zelfstandigheid? En wilt u graag meer weten over de mogelijkheden met ons samen te werken of kennis te delen? Neem dan contact met ons op.

"Ik durf nu overal zelf naartoe met de trein. Dat geeft me vrijheid. En ik voel me zelfverzekerder"