Doelstelling

Wij bieden mensen met een (verstandelijke) beperking een ontwikkelingstraject, waardoor zij op een zo gelijkwaardig mogelijke wijze kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wij zijn er van overtuigd dat mensen met een beperking talenten hebben, die een bijdrage leveren aan de samenleving. Toch worden deze mensen vaak gezien als een ‘last’ voor de maatschappij. Hun mogelijkheden worden niet door iedereen onderkend en daardoor blijven capaciteiten onbenut.

De academie voor Zelfstandigheid ziet de mogelijkheden wel en heeft een werkwijze ontwikkeld om de competenties van mensen verder uit te bouwen worden. Er is in Nederland geen andere systematische en integrale opleiding, die op praktijkgerichte wijze mensen de gelegenheid biedt hun mogelijkheden te gebruiken.

De samenleving staat steeds meer in het teken van de ‘verantwoordelijke burger’. Een burger die zowel rechten als plichten heeft en die geregeld voor keuzes staat. Om verantwoording te kunnen dragen en weloverwogen keuzes te kunnen maken is een bepaalde mate van zelfstandigheid vereist. Door de academie worden mensen zelfstandig(er) te worden en zijn ze beter in staat overwogen keuzes te maken.

"Ik durf nu overal zelf naartoe met de trein. Dat geeft me vrijheid. En ik voel me zelfverzekerder"