Over de academie voor Zelfstandigheid

Mensen kunnen meestal meer dan zij zelf denken. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij zijn ervan overtuigd dat ook zij waardevolle talenten hebben, waarmee zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Wij helpen mensen met een verstandelijke beperking hun talenten te ontwikkelen. Dit doen wij aan de hand van een systematische werkwijze, een positieve omgeving en aanmoediging. De academie voor Zelfstandigheid nodigt uit, inspireert en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om een student te worden. Zodat zij meer mogelijkheden krijgen om zelfstandiger te wonen en/of te werken. En zodat zij volwaardiger kunnen participeren in de samenleving. We creëren een prettige leeromgeving waar plezier en serieus leren hand in hand gaan.

Mogelijkheden zien én benutten

De mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking worden in onze maatschappij niet door iedereen erkend en herkend. Daardoor blijven capaciteiten onbenut. Wij zien deze mogelijkheden wél. Wij hebben een werkwijze ontwikkeld waarmee onze studenten hun talenten en mogelijkheden verder kunnen ontwikkelen. Er is in Nederland geen andere opleiding die hen op praktische, systematische en integrale wijze de mogelijkheid biedt hun mogelijkheden te benutten.

Lees meer over:

"Ik durf nu overal zelf naartoe met de trein. Dat geeft me vrijheid. En ik voel me zelfverzekerder"